วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • นั่งกระเช้านองปิง
  • วัดโป่วหลิน
  • CityGate Outlet Mall
  • ชมเสงสีเขียว A Symphony of Lights
  • นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตรอเรียพีค
  • หาดรีพัลส์เบย์
  • วัดแชกงหมิว
  • ช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย
  • เมนูพิเศษ !! ห่านย่าง

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City gate Outlet - A Symphony of Lights


 
DAY 2  
  ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)

 


 
DAY 3  
  นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

 

 


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-  
2 --
3  -

 

 ช่วงวันเดินทาง 

 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com