ทัวร์ญี่ปุ่น TTNXJ175 TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ พิงค์มอส ไฟไหม้ 7

คุณสมบัติสินค้า:

เม.ย. - เม.ย.63 || 5D3N || บิน XJ - THAI AIR ASIA X

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
  • ไฮไลท์!!! ชม ทุ่งดอกพิงมอส หรือ ชิบะซากุระ
  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี
  • ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ
  • อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

  โปรแกรมทัวร์

 DAY 1    กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 
DAY 2  
  นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ 
DAY 3  
  ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ 
DAY 4  
  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ 
DAY 5  
  สนามบิน ดอนเมือง

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1--อิสระ
2  อิสระ
3 อิสระอิสระ
4 อิสระอิสระ
5---

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com