ทัวร์จีน BT-KMG05 มหัศจรรย์ คุนหมิง กุ้ยโจว Pingba Cherry Blossom

คุณสมบัติสินค้า:

มี.ค. - เม.ย.63 || 4D3N || บิน KY - KUNMING AIRLINES

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • ที่สุดแห่งความโรแมนติก
  • "ซากุระผิงป้า"
  • เมืองคุนหมิง กุ้ยโจว ซิงอี้ อันชุน
  • ภูเขาหมื่นยอด
  • เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า
  • ช้อปปิ้งถนนจินป้ลู่
  • พิเศษ!! ล่องเรือปราสาทลับกลางน้ำ

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 


 
DAY 2  
  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • คุนหมิง • กุ้ยโจว • เมืองซิงอี้ • ภูเขาหมื่นยอด (รวมรถ

แบตเตอรี่) • ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด • เมืองอันชุน


 
DAY 3  
  เมืองอันชุน • สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่) • คุนหมิง


 
DAY 4  
  ร้านบัวหิมะ • เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) • ประตูม้าทองไก่หยก • ถนนคนเดินจินปี้ลู่ • ท่า

อากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2   
3   
4   

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com