ทัวร์จีน BT-LJG03 มหัศจรรย์ ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน4คืน 8L FEB-APR20

คุณสมบัติสินค้า:

ก.พ. - เม.ย.63 || 5D4N || บิน 8L - LUCKY AIR

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • นั่งกระเช้าชมวิว "ภูเขาหิมะมังกรหยก"
 • ทะเลสาบไป๋สุยเหอ
 • ช่องแคบเสือกระโจน
 • วัดลามะซงจ้านหลิง
 • ผ่านชมเจดีย์สามองค์
 • อุทยานน้ำหยก
 • สระมังกรดำ
 • เมืองโบราณต้าหลี่
 • จงเตี้ยน
 • ลี่เจี่ยง
 • ซู่เหอ
 • พิเศษ !! ชมโชว์ (รวมค่าชมโชว์แล้ว)

   โปรแกรมทัวร์


DAY 1    กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานลี่เจียงซันยี่ • เมืองต้าหลี่

 


 
DAY 2  
  เมืองโบราณต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) 
DAY 3  
  วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี) • เมืองลี่เจียง • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซู่เหอ • ร้านบัว

หิมะ 
DAY 4  
  อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ) • ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) • ชมโชว์

จางอี้โหมว “Impression Lijiang” (รวมค่าเข้าชม) • สระมังกรดำ • เมืองโบราณลี่เจียง


 
DAY 5  
  เมืองลี่เจียง • ท่าอากาศยานลีเจียง ซันยี่ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2   
3   
4   
5 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 

 

  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com