วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • ชมโชวจางอี้โหมว
  • ช่องแคบเสือกระโจน
  • สระมังกรดำ
  • ชม "วัดลามะซงจ้านหลิง" "ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ"
  • ชม "แชงกรีล่า" ดินแดนในฝัน
  • ชม "ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ"
  • พิเศษ!! ลิ้นรสเมนู สุกี้ปลาแซลมอน
  • พิเศษ!! รวมค่ารถแบตเตอรี่ทะลสาบไป๋สุ่ยเหอ และวัดลามะชงจ้านหลิง

   โปรแกรมทัวร์

 

 DAY 1    กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ • เมืองลี่เจียง

 


 
DAY 2  
  เมืองลี่เจียง • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)

 


 
DAY 3  
  วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี) • เมืองลี่เจียง • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซู่เหอ • ร้านบัว

หิมะ


 
DAY 4  
  อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าไป-กลับ) • ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมรถแบตเตอรี) •

ชมโชว์จางอี้โหมว “Impression Lijiang” (รวมค่าเข้าชม) • สระมังกรดำ • เมืองโบราณลี่เจียง

 


 
DAY 5  
  เมืองลี่เจียง • ท่าอากาศยานลีเจียง ซันยี่ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2   
3   
4   
5 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 

 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com