ทัวร์ไต้หวัน BT-TPE03_มหัศจรรย์_TAIPEI_เที่ยว2อุทยาน_5วัน3คืน_SL_FEB-JUN20

คุณสมบัติสินค้า:

มี.ค. - ก.ค.63 || 5D3N || บิน SL - THAI LION AIR

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน
  • อุทยานเย๋หลิว ล่องเรือทะเลทาบสุริยันจันทรา
  • Taipei 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี, สเต็กจานร้อน , Seafood

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    สนามบินดอนเมือง


 
DAY 2  
  สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป)● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา●

วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้ 
DAY 3  
  เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต

 


 
DAY 4  
  ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ●

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101● ชอปปิ้งซีเหมินติง

 


 
DAY 5  
  ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ

 


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2   
3  อิสระ
4  อิสระ

5

 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com