วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา
  • วัดพระมหาอันตูกานตาร์
  • สวนพฤกษศาสตร์กันดอร์วจี
  • พิเศษ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
  • พิเศษ นั่งรถม้าชมเมืองพินอูลวิน

 
  โปรแกรมทัวร์

 

DAY 1    กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - พินอูลวิน - นั่งรถม้าชมเมือง


 
DAY 2  
  ตลาดเช้าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี - มัณฑะเลย์ –

อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง

 


 
DAY 3  
  เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง –

วัดกุโสดอ – สกายน์ - เจดีย์นมนาง - ขึ้นเขาสกายน์ – เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น – เจดีย์อูมินทงแส่ - กรุงเทพฯ

 


  มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2   
3  -

 ช่วงวันเดินทาง


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com