วันคืนสายการบิน
 

  ไฮไลท์..เด็ด !!
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – ทุ่งหญ้า แซ พยอล โอรึม – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - วัดซันบังซา - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ลานสกี - ซัมยังฟาร์ม - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮันซา - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

 

 

  โปรแกรมทัวร์

 DAY 1    พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C) - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเจจู
 
DAY 2  
  เดินทางถึงสนามบินเจจู - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน // ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - วัดซันบังซา


 
DAY 3  
  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู – สนามบินยางยาง


 
DAY 4  
  ลานสกี - ซัมยังฟาร์ม - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา - ออกเดินทางจากสนามบินยางยาง -สนามบินนานาชาติเชจู


 
DAY 5  
  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - ออกจากสนามบินเจจู
 


  มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3   
4   
5 อิสระ-

 

 ช่วงวันเดินทาง 


 

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com