ทัวร์ฮ่องกง ZHKG12 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ เลทส์โก ส้มพาช้อป

คุณสมบัติสินค้า:

ม.ค. - มิ.ย.63 || 3D2N || บิน TG - THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • นั่งกระช้านองปิง 360 องศา
  • สักการะพระใหญ่
  • วัดโป่วหลิน
  • หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว
  • ขอพรวัดหวังต้าเซียน
  • พักฮ่องกง 2 คืน

   โปรแกรมทัวร์

 DAY 1    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall


 
DAY 2  
   วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights


 
DAY 3  
  ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1- อิสระ
2   
3 --

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com