ทัวร์ไต้หวัน TTNTGTPE04 ไต้หวัน ซุปตาร์ สามแซ่บ บินเช้า-กลับค่ำ

คุณสมบัติสินค้า:

เม.ย. - เม.ย.63 || 6D5N || บิน TG - THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน
  • อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
  • อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ
  • ถายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
  • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง
  • เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สไตล์ไต้หวัน TAKAO

 

  โปรแกรมทัวร์

 DAY 1    กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน 
DAY 2  
  เถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้ 
DAY 3  
  เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย 
DAY 4  
  ไถจง-ไทเป-วัดหลงซาน-ขนมพายสับปะรด-ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก 
DAY 5  
  ไทเป-รถไฟ TRA-ฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-รถไฟ TRA-ไทเป-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก 
DAY 6  
  ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน- MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1- อิสระ
2   
3  อิสระ
4  อิสระ
5   
6  -

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com