ทัวร์ไต้หวัน TTNTGTPE03 ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน ซุปตาร์ ซากุระ ภาค2 บินเช้า-กลับบ่าย

คุณสมบัติสินค้า:

เม.ย. - เม.ย.63 || 5D4N || บิน TG - THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน
  • อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
  • หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ ในเมืองไถจง
  • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลิน
  • เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สไตล์ไต้หวัน TAKAO และอาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน

 

  โปรแกรมทัวร์

 DAY 1    กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้ 
DAY 2  
  เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย


 
DAY 3  
  หมู่บ้านสายรุ้ง-ไถจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง


 
DAY 4  
  ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน 
DAY 5  
  GLORIA OUTLETS-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-  
2  อิสระ
3   
4  อิสระ
5 --

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com