วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • โดยสายการบิน VIETJET AIR
  • สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง
  • อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
  • เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
  • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
  • เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
  • พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1คืน
  • ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

  โปรแกรมทัวร์

 DAY 1    กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน 
DAY 2  
  ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง 
DAY 3  
  ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE -หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่งวัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย


 
DAY 4  
  หมู่บ้านสายรุ้ง-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร
   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1- อิสระ
2  อิสระ
3  อิสระ
4 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com