วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • สัมผัสธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ ดินแดนสวรรค์ฝั่งตะวันออกของไต้หวัน
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
 • อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
 • ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
 • กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
 • ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
 • กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
 • ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ:เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
 • พักโรงแรม:ไทเป 2คืน+โรงแรมน้ำแร่(เถาหยวน)1คืน
 • เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG

 

  โปรแกรมทัวร์

 DAY 1    ท่าอากาศยานดอนเมือง 
DAY 2  
  ท่าอากาศยานเถาหยวน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101


DAY 3  
  อี้หลาน - สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ตลาดซิเหมินติง 
DAY 4  
  ปล่อยโคมผิงซี – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว 
DAY 5  
  สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2- อิสระ
3  อิสระ
4   
5 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 


 

 Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com