ทัวร์ญี่ปุ่น TTNXJNRTFKS02 TOKYO FUJI FUKUSHIMA SENDAI ซุปตาร์ เหมาลำ 5

คุณสมบัติสินค้า:

ก.พ. - ก.พ.63 || 6D4N || บิน XJ - THAI AIR ASIA X

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • โดยสายการบิน Charter Flight เช่าเหมาลำ
 • แอร์เอเซีย เอ็กซ์ แอร์ไลน์ (XJ)
 • ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก
 • ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
 • เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
 • อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ
 • ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
 • เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
 • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
 • ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
 • ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ โตเกียว และถนนคลิสโร้ด เซนได
 • บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • FREE WIFI ON BUS
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

  โปรแกรมทัวร์

 DAY 1    กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง 
DAY 2  
  สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – โตเกียวสกายทรี (ณ จุดถ่ายรูป) - เมืองยามานาชิ – ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู 
DAY 3  
  ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – วิวภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองฟุคุชิมะ 
DAY 4  
  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – เมืองเซนได – ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด 
DAY 5  
  เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ออนเซนเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – เมืองฟุคุชิมะ 
DAY 6  
  สนามบินฟุคุชิมะ - สนามบินดอนเมือง
   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-อิสระ 
3 อิสระอิสระ
4  อิสระ
5  อิสระ
6 --

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com