ทัวร์จีน SHCZDYG1 ทัวร์จีน ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย ทองหยอด เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว

คุณสมบัติสินค้า:

ม.ค. - มี.ค.63 || 4D3N || บิน CZ - CHINA SOUTHERN AIRLINES

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
  • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ของจางเจียเจี้ย
  • สัมผัส สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
  • ชมความงามเมืองโบราณฟ่งหวง
  • พักหรู โรงแรม 5 ดาว

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย -ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวงล่องเรือลำน้ำถัวเจียง


 
DAY 2  
  ฟ่งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-จางเจียเจี้ย-ภาพวาดทราย-โชว์เชียนกู่ฉิง


 
DAY 3  
  อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ลำธารแส้ม้าทอง-

โชว์นางจิ้งจอกขาว (***รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ ***)


 
DAY 4  
  สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซานกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้า หุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-

ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ (***รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ ***)


 
DAY 5  
  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

 


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-  
2   
3   
4   

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com