ทัวร์จีน หวงซาน ขนมสาเกเชื่อม นานกิง เมืองโบราณหงชุน

คุณสมบัติสินค้า:

ธ.ค. - 62 || 5D3N || บิน MU - CHINA EASTERN

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  สถานที่ท่องเที่ยว
  • หวงซาน มรดกโลกทางธรรมชาติ
  • ชม 4 สุดยอดแห่งหวงซาน ต้นสนแปลก หินประหลาด ทะเลหมอก บ่อน้ำร้อน
  • เมืองในภาพวาดพู่กันจีน เมืองโบราณหงชุน
  • ชมโชว์วัฒนธรรมฮุยโจว โชว์ชุนอาจวี๋

 

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


 
DAY 2  
  กรุงเทพฯ-นานกิ-สุสานดร-ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี-ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย 
DAY 3  
  เมืองถุนซี-หวงซาน-อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไปกลับ)-เมืองอีเซียน-โชว์หงชุนอาจวี๋ 
DAY 4  
  เมืองอีเซียน-เมืองโบราณหงชุน-หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน-เมืองถุนซี-ถนนโบราณเหล่าเจีย 
DAY 5  
  เมืองถุนซี-พิพิธภัณฑ์ฮุยไฉ่-ซุ้มประตูถังเยว่-นานกิง-กรุงเทพฯ 

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2   
3   
4   
5   

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com