วันคืนสายการบิน
 
  สถานที่ท่องเที่ยว
  • บูดาเปสต์ กรุงเวียนนา ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ครุมลอฟ
  • กรุงปราก สะพานชาร์ลส์ ปราสาทปราก นาฬิกาดาราศาสตร์
  • ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet ล่องเรือแม่น้ำดานูบ พระราชวังเชินบรุนน์


 

   โปรแกรมทัวร์

 DAY 1    กรุงเทพฯ 
DAY 2  
  ดูไบ-บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 
DAY 3  
  เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ 
DAY 4  
  McArthurGlen Designer Outlet-ซาลส์บูร์ก 
DAY 5  
  เมืองซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-ฮัลล์สตัทท์-ลินซ์ 
DAY 6  
  ลินซ์-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปราก 
DAY 7  
  ปราสาทแห่งกรุงปราก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ดูไบ 
DAY 8  
  ดูไบ-กรุงเทพฯ
   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-- 
3   
4 อิสระ 
5   
6   
7 --
8---

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com