ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER KANTO SKI STRAWBERRY

คุณสมบัติสินค้า:

25 - 30 ม.ค.63 || 6D3N || บิน XJ - THAI AIR ASIA X

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  ไฮไลท์..เด็ด !!
 • วนอุทยานฮาโกเน่
 • ล่องเรือโจรสลัด
 • ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท
 • FUJI TEN SKI Resort
 • โอชิโนะฮัคโกะ
 • วัดอาซากุซ่า
 • หอคอยโตเกียงสกายทรี
 • วัดโคโตคุอิน
 • พิพิธพัณฑ์ราเมง
 • ชินจูกุ
 • ไร่สตอรเบอรี่
 • ย่านเมืองเก่าซาวาระ
 • ช้อปปิ้งเอออนมอลล์
 • ช้อปปิ้งชิชุยเอาท์เล็ท

   โปรแกรมทัวร์

 DAY 1    ดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

 


 
DAY 2  
  นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท


 
DAY 3  
  ยามานาชิ – FUJITEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป)


 
DAY 4  
  โตเกียว – คามาคูระ – วัดโคโตคุอิน – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ


 
DAY 5  
  โตเกียว – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ


 
DAY 6  
  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2-  
3   
4 อิสระอิสระ
5 อิสระอิสระ
6---

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com