ฮาร์บิน ปักกิ่ง ขนมเผือกทิพย์ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมูบ้านหิมะ ลานสกียาบูลี่ พระราชวังกู้กง

คุณสมบัติสินค้า:

ธ.ค. - ธ.ค.62 || 6D4N || บิน MU - CHINA EASTERN

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  สถานที่ท่องเที่ยว
  • เดินทางโดยสายการบินจินแอร์ โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม
  • เยือนหมู่บ้านหิมะ ตั้งหลุดเข้าไปในโลกแห่งเทพนิยาย
  • สนุกกับ ลานสกียาบูลี่ ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน
  • ชมพระราชวังต้องห้าม มรดกโลกทางวัฒนธรรม

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


 
DAY 2  
  กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (MU2072 -หอบูชาเทียนถาน-สนามบินปักกิ่ง-ฮาร์บิน 
DAY 3  
  ฮาร์บิน-ลานสกี YABULI (รวมค่าเข้า) -หมู่บ้านหิมะ-DREAM HOME(รวมค่าเข้า)-ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย 
DAY 4  
  ชมเขาแกะหญ้า-ฮาร์บิน-เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”(Harbin 2020 International Ice and Snow Festival) 
DAY 5  
  โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปด้านนอก)-เกาะพระอาทิตย์-ถนนจงเอียง-สนามบินฮาร์บิน-ปักกิ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติต้าซิง

(Beijing Daxing International Airport) 
DAY 6  
  จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-สนามบินปักกิ่ง- กรุงเทพฯ

   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2  -
3   
4   
5  -
6  -

 ช่วงวันเดินทาง 


 

  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com