ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ขนมถ้วยฟู หังโจว ล่องเรือต้ายวิ่นเหอ ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม

คุณสมบัติสินค้า:

ก.ย. - ธ.ค.62 || 5D3N || บิน MU - CHINA EASTERN

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  สถานที่ท่องเที่ยว
  • เดินทางโดยสายการบินจินแอร์ โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม
  • ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ
  • ชมศูนย์ศิลปะจีน พร้อม D.I.Yลงสีบนพัดด้วย ตัวเองท่านละ1 อัน
  • หาดไว่ทาน จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเซี่ยงไฮ

 

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


 
DAY 2  
  กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้ (MU548 : 02.30-07.40) เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-ร้านใบชา-ศูนย์

ศิลปะจีน 
DAY 3  
  หังโจว-ท่าเรือจูเจียเจียน-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-ท่าเรือจูเจียเจียน


 
DAY 4  
  ท่าเรือจูเจียเจียน-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้
 
DAY 5  
  หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

(MU547:21.35-01.05+1 หรือ FM841:22.15-01.55+1)


   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1---
2   
3   
4   
5   

 ช่วงวันเดินทาง 

 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com