วันคืนสายการบิน
 
  สถานที่ท่องเที่ยว
  • เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES สายการบินพรีเมี่ยมระดับ 5 ดาว
  • พิเศษ !!! บริการอาหารร้อน+เครื่องดื่มบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋า 1 ใบ 20 ก.ก.
  • ล่องเรือชมดินแดน 2 ทวีป
  • ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมในค่าทัวร์)
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณพอร์กามัน
  • ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)


 
DAY 2  
  อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก 
DAY 3  
  วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่ 
DAY 4  
  เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง 
DAY 5  
  โปรแกรมพิเศษ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า 
DAY 6  
  เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ 
DAY 7  
  สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล 
DAY 8  
  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2   
3   
4   
5   
6   
7  -

 

 ช่วงวันเดินทาง 


 

 Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com