ทัวร์พม่า BT-MMR08 มหัศจรรย์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5วัน4คืน

คุณสมบัติสินค้า:

ก.พ. - มิ.ย.63 || 5D4N || บิน PG - BANGKOK AIRWAYS

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  สถานที่ท่องเที่ยว
 • หมู่บ้านมิงกุน ระฆังมิงกุน
 • พระธาตุมุเตา
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระนอนชเวตาเลียว
 • พระพุทธไสยาสน์เอาทัตยี
 • เจดีย์โบตาทาวน์
 • เทพทันใจ
 • เจดีย์ชเวดากอง
 • เจดีย์ชเวสิกอง
 • วัดอนันตา
 • วัดมนุทา
 • วัดกุบยางกี
 • วัดติโลมินโล
 • วัดสัญพัญญู
 • วิหารธรรมยันจี
 • ทะเลเจดีย์
 • ล่งแม่น้ำอิระวดี
 • พระราชวังมัณฑะเลย์

   โปรแกรมทัวร์

 DAY 1    กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน


 
DAY 2  
  พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง


 
DAY 3  
  ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น


 
DAY 4  
  พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน


 
DAY 5  
  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ
   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1   
2   
3   
4   
5   


 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com