ทัวร์พม่า BT-MMR04 มหัศจรรย์MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม พัก4ดาว 3วัน2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

ม.ค. - ก.พ.63 || 3D2N || บิน SL - THAI LION AIR

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  สถานที่ท่องเที่ยว
 • เจดีย์ชเวมอดอร์
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • คิมปูนแคมป์
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • วัดไจ๊คะวาย
 • เจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • เทพทันใจ ไจ๊เข้า
 • พระนอนชเวตาเลียว
 • พระนอนตาหวาน
 • เจดีย์ชเวดากอง
 • เทพกระซิบ
 • เทพทันใจ ไจ๊เข้า
 • เจดีย์โบตะทาวน์
 • วัดพระหินอ่อน

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน


 
DAY 2  
  พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


 
DAY 3  
  ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-กรุงเทพฯ                        
   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-  
2   
3  -

 

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com