ทัวร์จอร์เจีย PC Premium Georgia 8D

คุณสมบัติสินค้า:

มี.ค. - ส.ค.63 || 8D5N || บิน TK - TURKISH AIRLINES

Share

Share

วันคืนสายการบิน
 
  สถานที่ท่องเที่ยว
  • บาตูมี
  • คูไทซี
  • กอรี
  • อัพลิสต์ซิเคห์
  • คาซเบกี
  • ดาอูรี
  • มิทสเคต้า
  • ทบิลิซึ

   โปรแกรมทัวร์


 DAY 1    สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล


 
DAY 2  
  กรุงอิสตันบูล- เมืองบาตูมี 
DAY 3  
  เมืองบาตูมี-เมืองคูไทซี


 
DAY 4  
  เมืองคูไทซี-เมืองกอรี-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองคาซเบกี


 
DAY 5  
  เมืองคาซเบกี-เมืองกูดาอูรี-กรุงทบิลิซี


 
DAY 6  
  กรุงทบิลิซี่-เมืองมิทสเคต้า-กรุงทบิลิซี่ 
DAY 7  
  กรุงทบิลิซี-กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร 
DAY 8  
  สนามบินสุวรรณภูมิ   มื้ออาหาร

Dayเช้ากลางวันเย็น
1-- 
2-  
3   
4   
5   
6   
7   
8---

 ช่วงวันเดินทาง 


  Click Link ได้เลยค่ะ

  ติดต่อพนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com